Galà di Natale

Nov 30 2019 20:30 - Dec 01 2019 01:30

Casina di Macchia Madama, Via di Macchia Madama, 00194 Roma

gala di beneficenza